Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Postovani,

 Bosna i Hercegovina je izabrana da bude domaćin održavanja svjetskog prvenstva u preciznom slijetanju u Avgustu 2013. godine. Glavni preduslov za održavanje prvenstva je organizacija predsvjetskog takmičenja godinu dana ranije, tj. 2012. godine, gdje će biti prisutni supervizori FAI-a kako bi provjerili da li ispunjavamo sve uvjete za održavanje takmičenja.
ExtremeSport Club Sarajevo je već počeo sa pripremama za organizaciju trećeg tradicionalnog  prvenstva u preciznom slijetanju Sarajevo Open Air 2011., kao i pripremama za organizaciju svjetskog prvenstva.
Nadamo se da će državne institucije kao i drugi koji bi mogli pomoći realizaciju ovoga projekta prepoznati značaj ovog eventa za nasu zemlju, kao i za promociju i širenje paraglajdinga kao sporta općenito te nas podržati u realizaciji.

Na FAI-vom kalendaru stoji info o takmičenju.    http://events.fai.org/event?i=7409&f=60

 U prilogu ispod možete pročitati izvještaj sa sjednice FAI-a.

Izvještaj sa plenarne sjednice CIVL FAI, održane od 24. do 27.2.2011. u Lozani, Švicarska

 Na plenarnoj sjednici CIVL FAI, prijedlog Ujedienjog Kraljevstva da se iz takmičenja FAI prve kategorije zabrani upotreba takmičarskih krila/paraglajdera, nije bio podržan sa potrebne 2/3 glasova, a rezultat glasanja je bio: 14 glasova za, 14 protiv i 2 suzdržana. To znači da će na svjetskom prvenstvu u Španiji 2011. godine piloti moći učestvovati i sa takmičarskim krilima.
Pravila o takmičarskim krilima koja će se upotrebljavati na  FAI I takmičenjima i  koja treba da stupe na snagu 1.5.2011. godine, propisuju, između ostalog, sljedeće uslove:
 -krilo mora biti prijavljeno CIVL-u
 -krilo mora da prođe test strukture, a certifikat mora biti poslan CIVL-u
 -proivođač krila mora da pošalje pisani izvještaj CIVL-u
 30 dana prije takmičenja, pilot ima obavezu da CIVL-u dostavi fotografiju na kojoj se vidi: lice pilota, serijski broja koji je našiven na krilo, a pored serijskog broja, mora stajati pilotov  potpis.
Prilikom registracije na tamičenju, pilot mora dokazati svoje generalno letačko iskustvo kao i iskustvo sa krilom koje će koristiti na takmičenju. Pilot je dužan da potpiše Annex X2 (deklaraciju o letačkom iskustvu).

Obaveze organizatora takmičenja i CIVL-a su da prije registracije pilota za takmičenje provjere dokumentaciju i uporede je sa podacima koji su dostavljeni CIVL-u 30 dana ranije.Ekspert koji će provjeravati krila će biti prisutan na takmičenjima FAI I kategorije.

Prijedlog Francuske da se produži mandat radnoj grupi za buduće kontrole koje bi dovele do certifikacije krila je dobio potrebnu većinu.

 Nakon održanih prezentacija ponuda, na plenarnoj sjednici su, donešene sljedeće odluke o dodjeljivanju organizacija svjetskih prvenstava:
 -organizacija Svjetskog FAI prvenstva u preletu za  2013. godinu dodijeljena je Bugarskoj,  većinom glasova
 -organizacija Svjetskog FAI prvenstva u preciznom slijetanju za  2013. godinu dodijeljena je Bosni i Hercegovini, jednoglasno
 -organizacija Svjetskog FAI prvenstva za zmajeve za  2013. godinu dodijeljena je Australiji, jednoglasno

Leave a Comment