Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Obuka za pilota paraglajdera

Opšti dio

Cilj sprovođenja obuke za potvrdu o obučenosti  pilota paraglajdera je

[edgtf_unordered_list style=”circle” animate=”yes” font_weight=””]

 • bezbjedno i uspješno samostalno upravljanje paraglajderom do nivoa potrebnog za dobijanje potvrde o obučenosti pilota paraglajdera,
 • pravilno korištenje elemenata organizacije letenja,
 • pravilno korištenje paraglajdera i opreme u redovnim i vanrednim situacijama,
 • samostalnost, svestranost i potpunost u pripremi leta, razvijanje letačke kulture i discipline letenja.

[/edgtf_unordered_list]

Učenik očekuje da po završetku obuke stekne znanja koja će mu omogućiti da sigurno leti u prisustvu i pod nadzorom odgovornog i ovlaštenog instruktora.

Ulazni zahtjevi za početak obuke

(godine starosti, zahtjevi u vezi stručne spreme, poznavanje jezika, zdravstveni uslovi, priznavanje prethodnog iskustva)

Učenik za pilota paraglajdera mora prije početka obuke ispuniti sledeće zahtjeve:

 • Godine starosti
  • Učenik za pilota paraglajdera mora imati navršenih 16 godina starosti prije prvog samostalnog leta. Lice koje nije navršilo 18 godina života može pristupiti obuci uz pismenu saglasnost oba roditelja, odnosno staratelja.
  • Učenik pilot može pristupiti završnom ispitu ako ima navršenih 16 godina života.
 • Zahtjevi u vezi stručne spreme
  • Učenik mora da ima minimalno završenu osnovnu ili započetu srednju školu.
  • Učenik ne mora da posjeduje ranije letačke dozvole ili ovlaštenja. U slučaju da ih posjeduje, dio teorijske i praktične obuke se može priznati od strane rukovodioca obuke.
 • Poznavanje jezika
  • Poželjno je da učenik posjeduje minimalno znanje engleskog jezika zbog pojmova i naziva dijelova opreme koja je u najvećem broju slučajeva na engleskom jeziku.
 • Zdravstveni uslovi
  • Učenik pilot mora da ima Uvejrenje o zdravstvenoj sposobnosti izdato od strane vazduhoplovnog medicinskog ljekara, ovlaštenog od strane BHDCA-a.
  • Učenik mora imati Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti prije početka praktičnog dijela obuke.

Rukovodilac obuke ili instruktori teorijske obuke mogu da zahtjevaju od učenika da izvrši odgovarajući pregled prije početka teorijskog dijela obuke ukoliko uoči da kandidat posjeduje očigledne psihičke ili fizičke nedostatke koji se, prema Pravilniku o medicinskim kriterijumima, označavaju kao razlog za privremenu ili trajnu nesposobnost.

Kandidat koji ne zadovoljava pomenute medicinske kriterijume se ne smije primiti na obuku.

Priznavanje prethodnog iskustva prilikom dolaska na obuku

Imaocima pilotske dozvole ili ekvivalentnih prava za helikoptere, ultralake helikoptere, žiroplane i ultralake vazduhoplove sa fiksnim krilima i pokretnim aerodinamičkim površinama koje djeluju u sve tri dimenzije, jedrilice sa sopstvenim pogonom ili samoleteće jedrilice, može se priznati nalet za sticanje potvrde o obučenosti pilota paraglajdera 5 sati za potrebe za potvrdu o obučenosti pilota paraglajdera.

Učeniku se može priznati dio praktične obuke uz dokaz od strane Centra za obuku u kojem je do tada vršio obuku i potpisanu knjižicu letenja od strane ovlaštenog lica Centra za obuku, nakon provjere od strane instruktora paraglajdinga.

Učeniku se može priznati kao odslušani  dio teorijske obuke ako donese dokaz o istoj sa kopijom plana teorijske nastave iz Centra za obuku gdje je započeo ili završio teorijsku obuku i /ili  polagao teorijske ispite uz naknadno teorijsko ispitivanje od strane instruktora teorijske obuke za predmete koje učenik želi da  mu se priznaju.

Učenik koji je prošao teorijski dio obuke za neki profil obuke može zahtjevati da mu se priznaju istorodni predmeti u novoj obuci.