Asim Derirdžić

profileimage

Paragliding školu u organizaciji našeg kluba završio 2014. godine i kao jedan od rijetkih odma pristupio klubu te nastavio djelovati kao aktivan član kluba.

Zbog pokretanja privatnog biznisa, 2015.godinu je preskoćio ali se aktivno javlja sa planovima o nastavku paragliding karijere.

asim-krilo