Vol-Bivouac

Vol-Bivouac’ doslovno znači fly-camping (ili, letenje sa kampiranjem). Na granici onoga što mnogi smatraju već graničenjem sa sportom, vol-bivouac piloti su paraglajderi koji sa sobom nose samo opremu koja je neophodna za samoodržanje i u letu u zraku i na planinskim prijelazima kad su na čvrstim terenima, koristeći termale i vjetrove da prijeđu velika prostranstva gdje je nekad potreban i period od nekoliko dana ili sedmica.

Misija vol-bivouac pilota je stići do planina i letjeti što je moguće dalje koristeći termale i vjetar, slijetajući na kraju dana na destinaciju sa koje mogu ponovo poletjeti slijedećeg dana. Neophodno je mnogo vještine i planiranja da bi se odradio dugi vol-bivouac let u velikim planinama zbog kompleksnosti planinske klime i prijalaza.

Vol-bivouac letenje je najčešće na europskim Alpama, gdje više od stotina hiljada pilota živi i leti, iako je ukupan broj ostvarenih ‘vol-biv’ pilota vjerovatno manji od dvije stotine u cijelom svijetu.

Nazivi su posuđeni sa Ozonovog website-a: iz članka Crossing the Karakoram (Prijelaz preko Karakorama)…pomjerajući granice stvarnosti

fly-biv
Kome treba šator kada imate glajder

fly-biv2
Spavati možete bilo gdje, npr u procjepu između stijena

Tekst prevela i obradila: Alma Manjo

Nema komentara na "Vol-Bivouac"