SAT

Opis:

Ovaj manevar je izumio Raul Rodrigez 1999 godine. Ime potiče od imena njegovog tima the Safety Acro Team. U stvari to je vrsta spirale gdje se centar rotacije nalazi između glajdera i pilota, što znači  da se glajder vrti prema naprijed (pozitivno) dok se pilot vrti unazad (negativno). Brzina propadanja je veoma mala, negdje između 2-6 m/s, u zavisnosti od modela glajdera i izvršenja manevra.

Ulazak:

Ako želiš napraviti SAT na desno, uzmi lijevu gurtnu, gurni je od sebe što više možeš i prebaci svu svoju težinu na desnu stranu. To se naziva SAT pozicija. Namotaj jednom ili dva puta desnu komandu (ako su linije komandi duže onda je mnogo ugodnije namotati je dva puta jer se onda komanda ne mora povlačiti previše duboko, ali je preporučljivo napraviti prve pokušaje sa samo jednim namotajem zbog toga što je rizik za ulazak nenamjerno u negativu manji. Moguće da ćeš moći ući u SAT ovako, ali možda ga nećeš moći dovesti do veoma strmog okretanja). Počni vući komandu postepeno kao da hoćeš ući u duboku spiralu ali dinamično. Poslije oko ¾-1 okret, kako se napadna ivica počinje okretati prema zemlji i komanda postaje teža, povuci komandu još više i još malo brže (ali još uvijek postepeno), do u visini prsa (ali naravno to zavisi od modela glajdera i podešenosti komandi odnosno kočnica). Sada je centar ravnoteže promijenjen, desna strana krila biće viša i ti ćeš se nasloniti prema dole na lijevu stranu u sjedištu/vezu. Zadrži se u SAT poziciji sa lijevom rukom, ne dozvoli da sklizneš prema dole. Vidjet ćeš da je u SAT-u skoro tišina, okrećeš se polako, za razliku od u strmoj spirali.

Jednom kada si unutra, možeš podešavati korak (ugao između napadne ivice i horizonta) i brzinu rotacije desnom komandom. Kako dodaješ više komandu napadna ivica će biti strmija u odnosu na horizont, i to smanjuje brzinu rotacije, propadanje i G – silu. Ali budi oprezan da ne udjes u negativu nenamjerno. Maksimalan ugao SAT-a gdje je profil krila još uvijek neslomljen varira od glajdera do glajdera.

Iz mog iskustva, lakše je ući u SAT sa glajderima niske DHV kategorije (kao DHV 1, 1-2) zbog toga što na tim modelima imaš mnogo više vremena za ulazak (ne moraš biti toliko precizan) i zbog toga što ima nižu tendenciju za negativan zavoj, a i mnogo je sigurnije. Preporučujem da se ovaj manevar uči na jednom od ovakvih glajdera i jednom kada si napravio neki uspješan SAT biće vrlo lakše napraviti to na drugim glajderima.
U svakom slučaju, postoje neki glajderi, specijalno stariji tipovi, ali isto tako i neki noviji dizajni koji nisu u mogućnosti da izvedu SAT. Uvjeri se da ne letiš sa jednim takvim prije nego što pokušaš napraviti ovaj manevar.

Izlazak:

Samo postavi tijelo u centar i brzo oslobodi desnu komandu. Kretanje će transformirati sat u jednostavno spiralno poniranje. Vodi je postepeno vani nakon nekoliko okreta. Obično donji rub krila kolapsira na moment pri izlasku, ali to nema nikakvog značaja. Kod nekih glajdera to možeš spriječiti puštanjem komande malo sporije ili korištenjem malo vanjske komande pri izlasku.

Opasnosti!

Kao i u svim akro manevrima, najvažnija stvar je pravo vrijeme.

Ako pokušaš ući u manevar prerano, glajder neće imati dovoljno energije da uđe u SAT (preveliki ugao između napadne ivice i horizonta) i ako vučeš komandu prejako završit ćeš u dinamičnom negativnom zaokretu i može doći do namotavanja oko gurtni, velikih kravata itd. Molim da pažljivo pročitate opasnosti od negativnog zaokreta, naročito namotavanja oko gurtni, u svakom slučaju ako se to dogodi Full Stall je najsigurniji način za povratak u normalan let. Prije nego što probaš ovaj manevar budi veoma siguran sa izvođenjem Full Stall-a!

Ako ne kočiš dosta ili ako pokušavaš ući prekasno, glajder će onda imati previše energije za SAT i ući ćeš u veoma dinamično spiralno poniranje. U ovom slučaju nećeš više biti u mogućnosti da uđeš u SAT iako povučeš komandu veoma jako, prema tome odmah oslobodi komandu i izađi iz spirale (u redu, to nije nemoguće sa nekim tipovima glajdera, ali je bolje izaći u svakom slučaju).

Ako zadržiš tijelo u SAT poziciji na izlasku (još uvijek nagnut na desno veoma jako) , moguće je upasti u spiralu sa oborenim nosom. Ova vrsta spirale je veoma brza i stabilna i ne oporavlja se od nje samostalno ako pilot ne čini ništa!

Molim da pročitate veoma pažljivo opasnosti od spirale sa oborenim nosom i prije nego što probaš ovaj manevar, nauči kako izaći iz brzo propadajućih spiralnih poniranja.

By Raul Rodriguez

Nema komentara na "SAT"